Nazwa firmy
Imię i nazwisko
Adres
Telefon
E-mail
Format
Wielkość nakładu
Rodzaj papieru
Ilość kolorów
Objętość
Oprawa
Uszlachetnianie
Uwagi